ОБЩИ УСЛОВИЯ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Резервации, плащания и анулации:

Запитвания и резервации можете да направите на:

e-mail: vodolei_krapets@abv.bg

Тел. 0887 445 534

При заявка за резервация, молим, опишете точно датите, вида апартамент, който желаете да наемете, броя и възрастта на гостите. Деца над 2 години влизат в бройката посочена като капацитет на апартаментите!

С цел потвърждаване на Вашата резервация се изисква предплащане, в размер на 50 (петдесет) % от общата сума (освен, ако между страните не е договореноо друго). Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 5 (пет) работни дни. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, сe заплаща в деня на настаняване.

При желание да отмените резервация, по която има преведено предплащане, се процедира, както следва:

  • Гостът може да отмени резервацията безплатно до 14 дни преди пристигането.
  • Гостът ще бъде таксуван общата сума, в случай на анулиране в рамките на 14 дни преди пристигането.

Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото предплащане по конкретната заявка.

Апарт Хотел Водолей запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от извършващия дейност в обекта причини. В тези случаи извършващия дейност в обекта:

  • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  • Възстановява платения от клиента депозит в 10 (десет) – дневен срок от датата на получаване, като не дължи неустойка на същия.

Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашия сайт се считат за договорни отношения. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в Апарт Хотела.

Условия за настаняване

  • След 15:00 часа, като заплащането на целия престой става при настаняване.
  • Освобождаване на стаите: до 11:00 часа в деня на напускане.
  • Домашни любимци не се настаняват.
  • Децата ненавършили 2 години се настаняват безплатно
  • Настаняването става след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.
  • В апартаментите и общите вътрешни помещения на НЕ се пуши! Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Апарт Хотел Водолей може да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

Вътрешни правила

  • При ползването на басейна, общите и откритите части на Апарт Хотела да не се нарушава спокойствието на останалите гости. Пазенето на тишина в общите и открити площи е задължително между 22:00ч и 08:00ч, и между 14:00ч и 16:00ч.
  • Забранено е внасянето на експлозивни субстанции, упойващи вещества, оръжия и всичко забранено от закона.
  • Забранено е изнасянето одеала, бельо, хавлии, уреди или мебели, собственост на Апарт Хотел Водолей
  • Гостите и посетителите са длъжни да пазят собствеността на Апарт Хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение по пазарни цени
  • Гостите на Апарт Хотел Водолей следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат само придружени от родителите си или други законни представители
  • Гостите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Апарт Хотела. Апарт Хотел Водолей не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор
  • Апарт Хотел Водолей не носи отговорност за загубени или откраднати вещи
  • Забранено е внасянето и ползването в апартаментите на всякакъв тип електрически уреди, с изключение на кафемашини. Ползването на скари, газови котлони, барбекюта и тн. се извършва на посочените за това места в Апарт Хотела. Категорично е забранено ползването им по тераси, перголи или на места, където биха създали дискомфорт на останалите гости.

Вашето удобство, комфорт и незабравима почивка са наше приятно задължение.

Природа около село Крапец

Апарт Хотел Водолей - Крапец

Крапец е известен с пясъчните си дюни и птиците, който гнездят и зимуват около него. Природата е запазена и незасегната от строителство, прах и шум.

Основна забележителност е разположеният непосредствено до селото при плажа биосферен и археологически резерват Дуранкулашко езеро. Резервата и околната защитена по Натура 2000 зона са част от миграционния път „Via Pontica“.